Brussel: meer geld voor boeren

De Europese Commissie wil dat de EU-lidstaten vanaf 2007, wanneer de nieuwe budgetperiode begint, meer geld uittrekken voor plattelandsontwikkeling aan boeren.

Dit blijkt uit vanmiddag gepresenteerde aangepaste voorstellen voor hervorming van het landbouw beleid. Nederland heeft als netto-betaler aan de EU steeds bepleit de landbouwuitgaven niet te laten stijgen. De politiek gevoelige voorstellen, waartegen vooral Frankrijk zich verzet, wijken op enkele punten af van die uit juli vorig jaar. De belangrijke loskoppeling van directe inkomenssteun aan boeren van de produktie blijft gehandhaafd. Boeren worden zo beter beloond voor zaken als milieu-inspanning en dierenwelzijn. Onderdeel van het plan is ook een vermindering van de zuivelprijzen met 28 procent in vijf jaar vanaf 2007, wat nadelig is voor Nederlandse boeren.

Op de top werd ook afgesproken dat de landbouwuitgaven, waaronder met name directe inkomens- en marktsteun, vanaf 2006 gelijkblijven met lichte inflatiecorrectie. Lidstaten als Nederland vreesden dat de uitgaven anders na de EU-uitbreiding uit de hand zouden lopen. Plattelandsontwikkeling bleef buiten de afspraken. Eurocommissaris Fischler (Landbouw) wil een deel van de directe inkomensteun overhevelen naar plattelandsontwikkeling. ,,Ik reken erop dat de lidstaten hun beloften nakomen om de steun voor plattelandsontwikkeling verder te verhogen'', aldus Fischler.