Bewakers drugskoeriers niet toegerust

Het personeel van de noodgevangenissen voor drugskoeriers is onvoldoende voor het werk toegerust. Ze beschikken nauwelijks over werkervaring en zijn vaak niet op de hoogte van veiligheidsprocedures. Dat staat in een rapport van onderzoeksbureau ES&E.

In de praktijk komt het voor dat celdeuren open blijven staan, bewaarders sleutels verliezen of voortijdig hun bewakingspost verlaten. De studie, in opdracht van het ministerie van Justitie, is een evaluatie van de Wet noodcapaciteit drugskoeriers. Volgens ES&E zijn de gebrekkige bouwkundige voorzieningen, in combinatie met onervaren personeel en het ontbreken van detentiedossiers ,,van invloed op de veiligheid en beheersbaarheid van de noodvoorzieningen.''

Het rapport bevestigt eerdere klachten van de FNV over het slecht functioneren van het gevangenispersoneel in de noodvoorzieningen. De meeste personeelsleden hadden geen relevante werkervaring voordat zij vanaf begin vorig jaar in de noodgevangenissen aan de slag gingen. ,,In de praktijk blijken zij van veel zaken niet op de hoogte te zijn, de procedures niet te kennen of vergeten waarom iets belangrijk is'', aldus ES&E. Het ministerie van Justitie is op de hoogte van die gebrekkige professionaliteit, maar zegt ,,te moeten roeien met de riemen die we hebben''.

Het opsluiten van meerdere gevangenen in één cel leidt regelmatig tot gevaarlijke of onveilige situaties. Ondervraagde gevangenen geven aan dat zij zich door dat meervoudige celgebruik agressiever gedragen dan eerder in reguliere gevangenissen.

Eenderde van de geïnterviewde gedetineerden zegt slachtoffer te zijn van agressief gedrag. De agressors zijn in 71 procent van de gemelde incidenten medegevangenen, bij 29 procent gaat het om bewakingspersoneel.

Bij het aanleveren van gevangenen hebben de gevangenisdirecties van de noodcomplexen vaak geen idee om wie het gaat. Detentiedossiers worden niet overgedragen, zoals dat in reguliere gevangenissen wel het geval is. Van nieuw opgesloten drugskoeriers zijn eventuele andere criminele antecedenten onbekend. Als gevolg daarvan worden gevangenen bij elkaar in één cel geplaatst, zonder dat de leiding ook maar iets weet over hun criminele achtergrond.

Door het ontbreken van de dossiers zijn ook medische gegevens over speciale verzorging of medicijnen niet voorhanden. ,,Er is met name onvoldoende nazorg bij ernstige medische klachten.''

Een ondervraagde `plaatsingsambtenaar' van het ministerie van Justitie noemt het plaatsingsbeleid ,,bar en boos. Maar als het fout gaat, krijgen wij de schuld. De parketten moeten gewoon goed aanleveren.''

    • Jos Verlaan