Ambtenaren EZ lopen stage bij bedrijven

Ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken gaan op stage bij ondernemingen. Staatssecretaris Wijn heeft hiertoe gisteren een overeenkomst met de ondernemersorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en Metaalunie gesloten. De eerste twee ambtenaren gaan al deze en volgende week op pad. Voor nieuwe ambtenaren, die vaak nog nooit in een bedrijf hebben gewerkt, wordt een stage bij een bedrijf opgenomen in het introductieprogramma. Het gaat niet alleen om zogeheten snuffelstages. Ook van hoge ambtenaren wordt verwacht dat ze praktijkervaring willen opdoen en de stage kan gepaard gaan met een gerichte opdracht. In beginsel duren ze een tot twee weken, maar het kan ook gaan om een project van enkele maanden, waarbij de ambtenaar bijvoorbeeld een werkdag per week bij de onderneming is. Mogelijk komen mensen uit bedrijven op hun beurt hun licht opsteken bij Economische Zaken om beter zicht te krijgen op de rol van het ministerie van Economische Zaken binnen de overheid.