Akkoord EU over belasting op sparen in buitenland

Na veertien jaar onderhandelen hebben de landen van de Europese Unie gisteren overeenstemming bereikt over het belasten van spaargeld in het buitenland. Het bankgeheim blijft bestaan, maar spaarders uit de EU die in een andere lidstaat of Zwitserland spaargeld op een rekening hebben staan moeten in die landen meer belasting over de rente op hun tegoed gaan betalen.

Spaarders in de Europese Unie kunnen door de afspraken, waarover de Europese ministers van Financiën het gisteren eens werden, niet langer de fiscus ontlopen door hun geld naar bijvoorbeeld een Luxemburgse of Zwitserse bank te brengen. Al sinds 1989 was geprobeerd tot afspraken te komen.

Volgens het akkoord gaan twaalf van de vijftien EU-lidstaten, waaronder Nederland, per 2004 hun banken verplichten informatie te verstrekken over banktegoeden van niet-ingezetenen uit een andere EU-lidstaat. Deze lidstaat kan dan zelf belasting heffen over de rente op het spaartegoed.

Luxemburg, Oostenrijk en België zullen vanaf 2004 zogeheten bronbelasting heffen, waarbij het tarief stijgt van 15 procent in 2004, via 20 procent in 2007, tot 35 procent in 2010. Hierdoor kunnen Luxemburg en Oostenrijk hun bankgeheim handhaven.

Een EU-akkoord over belasting op spaargeld werd mogelijk, nadat de Europese Commissie erin was geslaagd een `equivalente' regeling te treffen met derde landen als Zwitserland, de Verenigde Staten en Monaco. Luxemburg, Oostenrijk en België hadden hun instemming hiervan afhankelijk gemaakt, omdat anders nog meer geld uit de EU naar derde landen zou wegvloeien. Zwitserland is bereid een bronbelasting van 35 procent te heffen op de interest van banktegoeden van niet-ingezetenen.

De Griekse minister en fungerend EU-voorzitter Christodoulakis sprak gisteren van een ,,mijlpaal voor een efficiënte en eerlijke belastingheffing op spaargeld in de Europese Unie'. Volgens Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt), die langdurig met Zwitserland over de kwestie onderhandelde, is het akkoord een ,,succesvolle poging om investeerders in de EU de belasting op rente te laten betalen die ze verschuldigd zijn'.

Volgens het gisteren bereikte akkoord moeten ook Luxemburg, Oostenrijk en België tot automatische informatieverstrekking overgaan, zodra landen als Zwitserland de strenge OESO-standaard voor informatie-uitwisseling accepteren. De verwachting is dat Zwitserland met zijn gekoesterde bankgeheim zoiets niet snel zal doen.

Het Nederlandse ministerie van Financiën zegt verheugd te zijn over het akkoord met Oostenrijk, België en Luxemburg. Ook over de uitwisseling van informatie met andere landen is men tevreden. Een woordvoerder van het departement laat weten ,,met geen mogelijkheid te kunnen zeggen' hoeveel extra belastinginkomsten de maatregelen de Nederlandse schatkist opleveren.

bankgeheim: pagina 17

hoofdartikel: pagina 9

Gerectificeerd

Bronbelasting

In het bericht Akkoord EU over belasting op sparen in buitenland (22 januari, pagina 1) ontbrak dat de rentebelasting die Luxemburg, België, Oostenrijk en Zwitserland per 2004 heffen op tegoeden van niet-ingezetenen uit EU-landen voor driekwart worden doorgestuurd naar het land van herkomst van de spaarder. Het hoofdartikel Europees vluchtkapitaal (22 januari, pagina 9) stelt dat de heffing bij introductie 10 procent bedraagt. Dit is 15 procent.