Advocaten kritisch over Raad van State

Advocaten die zich bezighouden met asielzaken zijn vrijwel allemaal ontevreden over de uitspraken in hoger beroep van de Raad van State. Ook bestaat ontevredenheid over de formalistische houding van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van Justitie.

Dat blijkt uit een enquête die is gehouden onder asieladvocaten. Onlangs werd bekend dat vorig jaar zo'n 20 procent van de vijfhonderd asieladvocaten is gestopt met asielzaken. ,,Het leven van de asieladvocaat is er niet prettiger op geworden'', concludeert advocaat M. Collet, die de enquête organiseerde om erachter te komen waarom de asieladvocatuur zo snel leegstroomt. ,,Het maakt niet uit of een advocaat veel of weinig zaken doet, de teneur is overal hetzelfde.''

Volgens de enquête is 95 procent van de advocaten ontevreden over het resultaat van de uitspraken en de motivering daarvan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waar het hoger beroep in vreemdelingenzaken sinds april 2001 is ondergebracht. ,,Een revisie van dit hoger beroep lijkt op zijn plaats'', aldus Collet.

Al eerder werd duidelijk dat de advocaten zich keren tegen de nieuwe Vreemdelingenwet, die in 2001 in werking trad en beduidend strenger is voor asielzoekers dan de oude wet. Deze wet werd onder Job Cohen ingevoerd, toen hij staatssecretaris van Justitie was.

Ook vindt 91 procent van de advocaten dat de IND ,,formalistisch'' is. De dienst levert slechte kwaliteit, is inhumaan en vooringenomen, zo vindt een meerderheid van de advocaten. Daarnaast is de dienst slecht bereikbaar en blijven vragen vaak onbeantwoord. Ook denken veel advocaten dat de IND veel zaken versneld afdoet ,,om politieke redenen'', alsof de dienst een prestatiecontract heeft afgesloten om zoveel mogelijk asielzoekers af te wijzen.

Uit de enquête blijkt verder dat tweederde van de advocaten vindt dat asielzaken te weinig inkomsten opleveren.

    • Rob Schoof