Verzet tegen plan voor EU-president

Het Frans-Duitse voorstel voor een president van de Europese Unie stuit op forse tegenstand bij kleinere landen, Europese Commissie en Europarlementariërs. Dit bleek gisteren in de Conventie over Europa's toekomst.

Gijs de Vries, de vertegenwoordiger van de Nederlandse regering in de Conventie, waarschuwde dat zo'n president van de Europese Raad (de regeringsleiders) aan de bevoegdheden van de Europese Commissie zal tornen.

De president zal volgens het Frans-Duitse voorstel niet gekozen worden en hij zal geen verantwoording hoeven af te leggen voor het Europees Parlement. ,,Hoe kunt u op die manier zeggen Europa dichter bij de burgers te brengen'', aldus De Vries. Hij was gisteren de eerste spreker op de zitting van de Conventie, die een ontwerp maakt voor een nieuw constitutioneel verdrag voor de EU. Hij oogstte veel applaus. Zijn kritiek werd gedeeld door kleine landen, leden van het Europees Parlement en door de Europese Commissie.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Dominique de Villepin, die ook aan de Conventie deelneemt, zei vanmorgen dat van de gevreesde rivaliteit tussen een Europese president en de voorzitter van de Europese Commissie geen sprake zal zijn. ,,Zij hebben eenvoudig verschillende functies.'' Zijn Duitse collega Joschka Fischer, ook lid van de Conventie, verdedigde het voorstel als ,,een compromis waarbij uiteenlopende belangen samenkomen''.

België, Luxemburg, Portugal, Finland, Ierland, Griekenland, Oostenrijk, Tsjechië, Estland en Slovenië willen net als Nederland geen Europese president. Veel meer steun bleek er binnen de Conventie voor een voorstel om in plaats van het huidige halfjaarlijks roulerende voorzitterschap, een Europese regeringsleider voor enkele jaren tot voorzitter te laten kiezen. Een regeringsleider met zo'n bijbaan zal anders dan een voltijds president geen bedreiging voor de positie van de voorzitter van de Europese Commissie betekenen, zei Europees commissaris Michel Barnier voor regionaal beleid. Zo'n voorzitter van de Europese Raad zou ook voor de Benelux aanvaardbaar zijn. Louis Michel, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, noemde een voltijds president ,,onaanvaardbaar''.

De Nederlandse Europarlementariër Hanja Maij-Weggen rekende uit dat het Frans-Duitse voorstel gisteren de steun van slechts zeven van de vijftig sprekers kreeg. [Vervolg CONVENTIE: pagina 4]

CONVENTIE

Plan congres afgewezen

[Vervolg van pagina 1] De voormalige Italiaanse premier Giuliano Amato, vice-voorzitter van de Conventie, meende dat de weerstand tegen een Europese president het gevolg is van het feit dat Parijs en Berlijn zijn bevoegdheden niet nauwkeurig hebben omschreven. Tot de voorstanders van een Europese president behoorde de Italiaanse regeringsvertegenwoordiger, vice-premier Gianfranco Fini. De Britse regeringsvertegenwoordiger Peter Hain, tevens minister voor Wales, sprak voorzichtig over een voorzitter (chairman) en gebruikte niet het woord president. Onder luid applaus verzocht Maij-Weggen het presidium ernstig rekening te houden met de mening van de meerderheid.

Andere punten van het Frans-Duitse voorstel voor hervorming van de Europese Unie kregen een positief onthaal bij de Conventie. Zo was er veel steun voor de benoeming van een Europese minister van Buitenlandse Zaken, die zowel lid moet zijn van de Europese Commissie als van de Raad van Ministers. Aan de instelling van een Europees Congres van nationale parlementariërs bleek bij de Conventie weinig behoefte.

www.nrc.nl/doc: Frans-Duits plan

    • Ben van der Velden