Verzekeraars misbruiken hoge premies

De vakcentrales CNV en Unie MHP betichten de zorgverzekeraars ervan dat ze de verhoging van de ziektekostenpremies gebruiken om onnodig reserves op te bouwen.

Volgens de vakcentrales kan de premiestijging van de gemiddelde ziektekostenpolis, met 17 procent dit jaar, niet alleen worden verklaard door de hogere kosten in de zorg.

CNV-voorzitter D. Terpstra zegt de stellige indruk te hebben ,,dat de zorgverzekeraars hun reserves aan het verhogen zijn''.

Hij wil dat ze verantwoorden waar ze de verhoging van de premies precies voor aanwenden. Volgens E. Haket van de Unie MHP is het voor de verzekerden nu onvoldoende duidelijk waarom de premies dit jaar stukken hoger zijn dan de inflatie.

De koepelorganisatie van zorgverzekeraars, ZN, wees de beschuldigingen vanmorgen met klem van de hand.

Volgens ZN zijn de stijgingen nodig om de hogere uitgaven van de zorg te financieren en het gevolg van de hogere bijdragen die de overheid heeft vastgesteld van de wettelijke solidariteitsheffingen (WTZ en MOOZ).

Het baart Terpstra zorgen dat ,,niemand nu toezicht houdt op de verhouding tussen kwaliteit en prijs in de zorg''. Hij vindt dat ,,een slechte zaak''. Wel waakt de mededingingsorganisatie NMa voor kartelvorming onder zorgverzekeraars en houdt de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) toezicht op de solvabiliteit van de verzekeraars. Ook Haket van de Unie MHP meent dat zorgverzekeraars hun klanten moeten uitleggen waarvoor ze de premieverhogingen precies zullen gebruiken.

Terpstra: ,, Er is niets op tegen dat zorgverzekeraars reserves opbouwen, tegoeden die wellicht straks nodig zijn voor de invoering van een nieuw ziektekostenstelsel.'' Maar, zegt Terpstra, ,,dan moet wel duidelijk zijn in welke mate verzekerden hieraan financieel bijdragen.''

De nieuwe basisverzekering in de zorg, waarvan de invoering in 2005 was gepland, voegt het verplichte ziekenfonds en de particuliere ziektekostenverzekering samen in één verplichte basisverzekering voor iedereen.