Verdenking Krekar selectief gebruikt

Het ministerie van Justitie heeft selectief gebruik gemaakt van een verdenking tegen de Iraakse Koerd mullah Krekar over betrokkenheid bij een bomaanslag in Jordanië. Dat heeft een woordvoerder van het departement bevestigd.

Krekar werd in oktober de toegang tot Nederland ontzegd. Daarbij is de bomaanslag-verdenking als argument ingebracht. Maar voor zijn uitlevering naar Jordanië is de informatie, die aangeleverd was door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), bewust buiten het uitleveringsdossier gehouden. Volgens de woordvoerder is dat gebeurd omdat de AIVD-informatie voor de uitleveringszaak niet relevant was. ,,Jordanië wilde hem alleen hebben wegens heroïnesmokkel.''

Krekar werd in september op doorreis naar Noorwegen op Schiphol aangehouden. Hem werd de toegang tot Nederland ontzegd omdat hij een ,,gevaar voor de openbare orde'' zou zijn. Voordat hij naar Noorwegen werd uitgezet, vroeg Jordanië om zijn uitlevering vanwege drugshandel. Dat is het enige delict waarvoor Nederland iemand aan Jordanië kan uitleveren. Krekar zat vervolgens vier maanden in uitleveringsdetentie tot hij vorige week alsnog naar Oslo werd uitgezet, omdat Jordanië in gebreke bleef bij het verstrekken van informatie over de drugsverdenking. Dit weekend bleek uit AIVD-informatie dat Jordanië Krekar van begin af aan óók wilde hebben voor de bomaanslag.

Het ministerie van Justitie wees vandaag op een procedure bij de Haagse vreemdelingenrechter eind september. Toen deze de weigering van Krekar in Nederland toetste, werd de AIVD-informatie wel door het ministerie ingebracht. Krekar werd toen bijgestaan door een kantoorgenoot van Victor Koppe, de raadsman in de uitleveringszaak. Volgens de woordvoerder van het ministerie was de informatie dus al bij de raadslieden bekend.

Op de vraag waarom de advocaat de informatie niet zelf naar voren heeft gebracht, zegt Koppe dat het de verantwoordelijkheid van de minister is om de relevante stukken voor een dossier aan te leveren. ,,Ik heb niet voor niets ná de Haagse vreemdelingenprocedure gevraagd of er nog andere verdenkingen waren. Pas dit weekend hoorden wij dat de verdenking over de bomaanslag blijkbaar nog actueel is en dat de minister die verdenking uit het uitleveringsdossier heeft gehouden.''