Rouvoet wil collecte in stembureaus

André Rouvoet, de lijsttrekker van de ChristenUnie, heeft gisteren aan de vooravond van de verkiezingen het initiatief genomen voor een collecte op alle stembureaus voor de actie `Help hongerend Afrika'. Hoewel zijn plan alom met instemming werd begroet, is wegens de korte tijd die nog rest niet duidelijk of er morgen bij stemkantoren inderdaad collectebussen staan.

Rouvoet, die van mening is dat inhoudelijke kwesties bij de verkiezingscampagne onvoldoende aan bod zijn gekomen, benaderde gisteren demissionair staatssecretaris Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking, CDA). Die sprak meteen haar ,,warme sympathie'' uit voor zijn suggestie en zocht op haar beurt contact met minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD). Remkes zei op zichzelf geen beletsel voor zo'n collecte te zien, maar wees erop dat het laatste woord hierover aan de gemeenten is.

De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), die de actie voor Afrika coördineren, zijn inmiddels druk bezig de gemeenten zover te krijgen dat ze meewerken, bijvoorbeeld door oude stembussen beschikbaar te stellen. Volgens een woordvoerder van SHO hebben Amsterdam, Utrecht en Raalte al aangegeven mee te willen doen. Het Rode Kruis, dat deeluitmaakt van SHO, overweegt zijn vrijwilligers in te zetten. SHO is hoe dan ook ingenomen met de extra aandacht, mede omdat de opbrengst van de actie tot dusver tegenviel. Het doel ervan is de (dreigende) hongersnood in Afrika te keren.