PvdA `wint' bij scholieren

De scholieren hebben de PvdA weer in de armen gesloten. Bij de scholierenverkiezingen, georganiseerd door het Instituut voor Publiek en Politiek, hebben de sociaal-democraten hun zetelaantal bijna weten te verdubbelen, van 22 naar 41.

CDA en VVD winnen een paar zetels vergeleken met de vorige scholierenverkiezingen en komen elk op 23. Aan de verkiezingen hebben 91.000 scholieren meegedaan, verdeeld over 300 scholen. Dat het scholierenhart nog steeds links klopt, blijkt ook uit de score van GroenLinks. Die partij is goed voor 16 zetels. Dat zijn er tweeëneenhalf keer zoveel als in de huidige peilingen. Toch incasseert GroenLinks daarmee een flink verlies, want in mei 2002 was de partij onder scholieren nog goed voor 25 zetels. De grote verliezer is de LPF, die de vorige keer nog 35 zetels verwierf. De partij komt nu niet verder dan tien zetels, wat overigens ook nog hoger is dan in de landelijke peilingen. Hoop is er ten slotte voor de communisten, zij krijgen van de scholieren 1 zetel.