Peilingen

In uw hoofdcommentaar in NRC Handelsblad van 16 januari, stelt u: peilingen hebben invloed op die afweging (stemgedrag neem ik aan), maar dat kan geen reden zijn om ze te verbieden. De argumentatie hiervoor bevreemdt mij echter. ,,Peilingen zijn een gegeven. Het is aan de volwassen kiezer om ze op hun juiste waarde te schatten om daarna hun eigen stemgedrag te bepalen.''

Het komt mij voor dat u stelt dat de peilingen een invloed hebben die ze niet zouden moeten hebben en tegelijkertijd stelt u dat de kiezer volwassen genoeg is om zijn eigen stemgedrag te bepalen omdat hij die peilingen op hun waarde zou kunnen inschatten. Dit lijkt mij dus van elke logica gespeend, of gewoon een slordige redenering. Het onvolwassen stemgedrag van de kiezer is tegenwoordig een feit: het wordt, zoals u terecht opmerkt, wel degelijk beïnvloed een beïnvloeding die ik graag aan de politieke partijen over zou willen laten zonder de overmatige beïnvloeding door peilingen en mediacratie. Dat de politieke partijen zich zo laten manipuleren is natuurlijk ook een verderfelijke zaak.

    • M.E. Polano