Jeugddetentie

NRC Handelsblad van 18 januari heeft een themakatern `Gevangenis'. Onderdeel hiervan is het stukje `Jeugddetentie'. Hierin wordt ook gesproken over de ondertoezichtstelling, op grond waarvan een minderjarige in een jeugdgevangenis terecht kan komen. Ik wil hieraan toevoegen, dat de helft (!) van de kinderen in een gesloten inrichting op geen enkele wijze het Wetboek van strafrecht heeft overtreden. Minderjarigen, hun ouders en hun organisaties, en de Inspectie Jeugdhulpverlening/Jeugdbescherming hebben het ministerie van Justitie herhaaldelijk laten weten dat zij dit een onwenselijke toestand vinden. Welke politieke partij pakt dit aan?

    • Drs. T.P. Barendse-Cornelissen