Hoogervorst: publiek en privaat scheiden

Demissionair minister Hoogervorst (Financiën, Economische Zaken) wil de studiefinanciering en de opvang van asielzoekers nationaliseren. ,,Waar mogelijk moet je helder publiek en privaat scheiden'', zegt de VVD-bewindsman vandaag in deze krant.

De IB-groep (studiefinanciering) en het COA (asielzoekers) zijn nu nog `zelfstandige bestuursorganen' (zbo's). Dat zijn instellingen die met overheidsgeld een publieke taak verzorgen, maar wel een eigen bestuur hebben. PvdA-lijsttrekker Bos pleitte er onlangs voor om zbo's om te bouwen tot `agentschappen' om de greep van de overheid op publieke taken te versterken. ,,Ik ben het met Bos eens dat dit in enkele gevallen een goed idee is'', zegt Hoogervorst: ,,Op Financiën zijn we aan het nadenken van welke zbo's je agentschappen moet maken.'' Als voorbeeld daarvan noemt Hoogervorst de IB-groep en het COA: ,,Daar gaat het puur om publiek geld en is er geen beperking van de ministeriële verantwoordelijkheid.'' In het tweede paarse kabinet was Hoogervorst als staatssecretaris verantwoordelijk voor de nationalisering van de sociale zekerheid. ,,Uit een liberale overtuiging heb ik de publieke verantwoordelijkheid waargemaakt door een publieke taak bij de overheid onder te brengen'', zegt Hoogervorst.

Quangoland: pagina 7