Handelaars mensen vaak vrouw

Het aandeel van vrouwen in criminele netwerken die zich bezighouden met mensenhandel neemt toe. Meer dan een kwart van de opgepakte verdachten was in 2001 vrouw. Het jaar daarvoor was dat nog 21 procent. Dat schrijft de nationale rapporteur mensenhandel, A. Korvinus, in de vandaag gepubliceerde tweede voortgangsrapportage.

De helft van het aantal aangehouden verdachten heeft de Nederlandse nationaliteit. Andere verdachten kwamen veel uit Joegoslavië, Nigeria, Turkije, Albanië, Bulgarije en de voormalige Sovjet-Unie. De meesten waren ook betrokken bij andere vormen van criminaliteit, zoals vermogensdelicten of drugshandel.

Het percentage illegalen in het circuit van in Nederland actieve verdachten van mensenhandel is in 2001 gestegen van 10 naar 42. Als slachtoffers in de prostitutie te werk worden gesteld, gebeurt dat veelal met dwangmiddelen. Prostituees worden vaak ook in Duitsland, België, Italië en Spanje tewerkgesteld. De aangiftebereidheid van de slachtoffers schommelde in de periode 1997-2001 rond de 5 procent. Toch steeg het aantal afgeronde opsporingsonderzoeken in 2001 sterk. De politie wist er 48 af te ronden en 142 verdachten voor te brengen bij het openbaar ministerie.