Grote partijen kritiseren doorrekening

PvdA, VVD en CDA trekken de dit weekeinde uitgelekte berekeningen van het ministerie van Financiën over hun financiële plannen in twijfel.

PvdA noemt de berekeningen ,,kort door de bocht''. de VVD kwalificeert de notitie als ,,een vingeroefening'' en het CDA stelt dat er ,,een zekere grofheid'' in de doorrekeningen zit.

De partijen reageren hiermee op een uitgelekte notitie van Financiën waaruit blijkt dat de financiële plannen van deze partijen in 2007 leiden tot een tekort op de begroting. De VVD zou volgens Financiën op een tekort van 0,2 procent van het bruto binnenlands product uitkomen, het CDA op 0,3 procent en de PvdA op 0,8 procent.

PvdA'er Crone stelt dat Financiën de vuistregels van het Centraal Planbureau (CPB) niet juist heeft toegepast. Hij gebruikt zelf modellen van het planbureau om de effecten van bijvoorbeeld loonmatiging door te rekenen en komt daarmee op gunstiger uitkomsten. Crone: ,,Financiën moet dit zeker doen, maar ze hebben een interpretatieprobleem. Ze moeten niet interpreteren, maar communiceren met ons.''

Een VVD-woordvoerder laat namens lijsttrekker Zalm weten de berekeningen niet al te serieus te nemen. ,,Maar als Financiën gelijk heeft, dan zullen we een miljard extra gaan bezuinigen'', aldus de woordvoerder. CDA-medewerker M. Zoon stelt dat het CPB gisteren liet weten dat het bureau niet op korte termijn de effecten van de programma's integraal kan doorrekenen. ,,Maar we komen er wel het beste uit van alle partijen.''

De notitie zet vraagtekens bij voorstellen van de grote partijen. Zo heeft het CDA 1,3 miljard aan besparingen bedacht voor de bureaucratie. Dat zal leiden tot het vertrek van 28.000 van de 120.000 ambtenaren, gelijk aan 24 procent. In het regeerakkoord stond nog een krimp van 9 procent, wat alom als een forse maatregel werd beschouwd. Over een CDA-bezuiniging van 700 miljoen door verlaging van het ziekteverzuim onder ambtenaren stelt de notitie dat het de vraag is ,,of een dergelijke besparing'' kan worden gerealiseerd.