Europees sociaal beleid

Op de opinipagina van 13 januari breekt dr. Dirk van der Werf een lans voor een Europees sociaal beleid, `Europees sociaal beleid kan wel'. Bij een niet-geïntegreerd sociaal beleid zou er `concurrentieverstoring' optreden tussen de lidstaten, die, nu de euro is ingevoerd, niet meer door wisselkoers-aanpasssingen gecorrigeerd kunnen worden.

Maar bestaat die noodzaak wel? Concurrentieverhoudingen worden bepaald door de bruto lonen die de werkgevers betalen, niet door het netto loon, de `inhoud van het loonzakje'. Wanneer de burgers van een bepaald land kiezen voor dure sociale voorzieningen dan hoeft dat dus geen enkele consequentie voor de concurrentieverhoudingen te hebben. Mits de kosten maar op de juiste wijze doorberekend worden. Om zo veel mogelijk tot een juiste toewijzing van de kosten te komen is het van belang dat werknemersvoorzieningen zoals pensioenen en WAO door de werknemers zelf betaald worden en dat algemene voorzieningen als bijstand en AOW uit de algemene middelen, de belastingen, worden betaald (ook verschillen in belastingdruk leiden niet tot concurrentievervalsing!).

Bij ons wordt daar redelijk aan voldaan. Alleen op deze wijze kun je recht doen aan de verschillende behoeften aan sociale zekerheid die nu eenmaal in de verschillende landen bestaan. Die behoefte aan verschillen moeten we vooral niet frustreren door een gelijkschakeling vanuit Brussel. De charme van Europa bestaat toch vooral in de grote diversiteit, dat ieder land z'n eigen cultuur en leefgewoonten heeft; daarin moeten we niet onnodig ingrijpen. Het nadeel dat je erop moet letten dat bij arbeidsmigratie er díe sociale voorzieningen uitgekeerd worden waar men voor heeft betaald is al bij voorbaat opgelost; immers dat is juist de situatie die we nu kennen.

Inderdaad, gelijkgeschakeld Europees sociaal beleid kán wel. Maar het hoeft niet, we kunnen de verscheidenheid in Europa bewaren wanneer de burgers en werknemers per land hun eigen sociale voorzieningen betalen. En dat is toch ook de enige manier om betutteling tegen te gaan; we moeten de ergernis die er in Europa al over `Brussel' bestaat niet onnodig verder aanwakkeren.

    • Ir. G. Bosch