Eurogroep akkoord met berispingen

Europese ministers van Financiën gaan akkoord met voorstellen van de Europese Commissie om Duitsland en Frankrijk te berispen wegens hun uit de hand gelopen overheidstekorten.

Frankrijk was gisteravond tijdens een bijeenkomst van de Eurogroep volledig geïsoleerd en weigert de bij de berisping behorende aanbevelingen uit te voeren. De besluiten worden vandaag bekrachtigd in de Ecofin van alle vijftien EU-ministers van Financiën. De Griekse voorzitter sprak van een ,,politiek akkoord''.

Het is voor het eerst dat twee grote landen een berisping krijgen. Portugal kreeg al eerder een `rode kaart', omdat het tekort boven de drieprocentsnorm van het Stabiliteitspact voor de euro uitkwam. Europees Commissaris Solbes (Economische en Monetaire Zaken) wilde vorig voorjaar een vroege waarschuwing (`gele kaart') uitdelen aan Duitsland en Portugal, omdat hun tekort de drie procent dicht naderde. Maar dit voorstel ging van tafel onder druk van de Duitse regering, die voor verkiezingen stond, in ruil voor toezeggingen over saneringen. De Duitse minister Eichel accepteert nu een `rode kaart' en neemt nog verdergaande saneringsmaatregelen.

De Franse minister Mer gaf gisteravond aan zich neer te leggen bij een `gele kaart' voor zijn land, maar hij blijft weigeren de bijbehorende aanbevelingen uit te voeren. Volgens de afspraken in het kader van het Stabiliteitspact moeten alle eurolanden uiterlijk in 2006 budgetevenwicht hebben bereikt. De Franse regering, die haar verkiezingsbelofte van belastingverlaging wil inlossen, houdt vast aan evenwicht in 2007. Ook weigert Frankrijk het tekort in 2003 met de vereiste 0,5 procentpunt te verminderen, omdat dit het toch al zwakke economische herstel zou hinderen. Het Franse tekort zou dit jaar volgens eigen prognoses dalen van 2,8 naar 2,6 procent van het bbp. De Europese Commissie houdt rekening met een Frans tekort van 2,9 procent. Op een `gele kaart' staan geen sancties. De Franse premier Raffarin pleitte vorige week voor een versoepeling van het Stabiiteitspact, maar hij krijgt van andere landen geen steun.

Duitsland krijgt een `rode kaart' omdat het overheidstekort van 3,75 procent in 2002 boven de 3-procentsnorm lag. Volgens deze excessief-tekortprocedure moet Duitsland het tekort dit jaar onder de drie procent brengen, anders kan uiteindelijk een miljardenboete volgen.

Het Duitse tekort zou dit jaar op 2,75 procent uitkomen door belastingverhogingen en bezuinigingen, waarover de rood-groene coalitie eerder een akkoord bereikte. Volgens Eurocommissaris Solbes kan het Duitse tekort dit jaar ook bij een verder tegenvallende economische groei onder de 3 procent blijven zonder extra maatregelen.

Volgens minister Hoogervorst is na alle recente debatten over het Stabiliteitspact met de nu gezette stappen de ,,geloofwaardigheid van het pact weer gegroeid''.

    • Hans Buddingh'