Cardio moest wel naar Amerikanen

De ontwikkelaar van medische software Cardio Control komt in Amerikaanse handen. Nederlandse kandidaat-kopers vonden de combinatie software, medische wereld en Amerika te gevaarlijk.

En wéér gaat een buitenlandse marktpartij ervandoor met `onze' technologie. Cardio Control, de Delfste producent van medische automatiseringssystemen, wordt waarschijnlijk voor 18 miljoen euro overgenomen door de Amerikaanse branchegenoot Welch Allyn, zo maakte het beursfonds gisteren bekend. Een nieuwe aderlating van kennis en werkgelegenheid?

Volgens Dick van Luijk, algemeen directeur van Cardio Control, zal de overname eerder werkgelegenheid creëren dan vernietigen. Want Welch Allyn is niet van plan om de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van Cardio Control uit Nederland weg te halen. Eerder andersom: ,,De salarissen zijn hier vergeleken met de VS laag en de wetgeving voor klinisch onderzoek is daar veel strenger.''

Cardio Control is deels opgebouwd met overheidssubsidies. ,,In zekere zin loopt Welch Allyn ermee weg'', zegt Van Luijk. Maar het belang van de subsidies moet niet worden overdreven. ,,In ons geval maken de subsidies 20 procent uit van het budget voor R&D (onderzoek en ontwikkeling, red.). Dat is een druppel op de gloeiende plaat.''

Het is niet jammer dat een bedrijf als Cardio Control wordt overgenomen, zegt ook de hoogleraar Gerard van Beynum, voorzitter van Biopartner, een vehikel van het ministerie van Economische Zaken dat jonge bedrijven met subsidies op weg helpt. De Nederlandse sector voor life sciences is nu eenmaal erg klein, zegt hij. ,,We hebben hier kleine vissen en die worden door de grote opgegeten.''

Het is wel jammer dat zo'n overname de Nederlandse overheid financieel niets oplevert. ,,Kennelijk is er de bereidheid om veel geld neer te tellen voor bedrijven die met behulp van Nederlands belastinggeld zijn opgebouwd'', zegt Van Beynum. ,,En het is jammer dat de overheid niets terugziet van zijn investering.''

Cardio Control, dat in vijf landen actief met in totaal circa vijftig medewerkers, verwacht door de overname vooral te kunnen groeien in de Verenigde Staten. ,,Dat is de grootste markt voor ons product'', zegt hij. ,,Zonder die markt tel je niet mee.'' Cardio Control verwacht over heel 2002 een nettowinst van 2 miljoen euro en een omzet van ruim 10 miljoen euro, een stijging van 30 procent ten opzichte van 2001. ,,Een paar miljoen'' van de omzet is afkomstig uit Amerika.

Van Luijk heeft ook Europese en Nederlandse partijen, waaronder Philips, benaderd voor samenwerking, maar niemand had zin in een Amerikaans avontuur. ,,De combinatie software, medische wereld en Amerika wordt heel gevaarlijk gevonden. Men is bang voor de Amerikaanse claimcultuur.''

De hoogleraar Van Beynum denkt dat de Nederlandse overheid meer aan de `kleine visjes' zou kunnen verdienen door aandeelhouder te worden in deze bedrijven. ,,Niet met directe invloed, maar via publiek-private constructies. Als een bedrijf wordt overgenomen, heb je als overheid in ieder geval je investering terug.''

Biopartner heeft een fonds opgezet (Biopartner Startup Ventures) waarin de overheid tegenover haar investering (van maximaal 227.000 euro per bedrijf) een evengrote investering eist van private investeerders. De participaties in de bedrijven die de overheid hiermee verwerft, worden voor de overheid beheerd door een professionele fondsbeheerder. De overheid is een stille vennoot en is volgens van Beynum op geen enkele manier betrokken bij investeringsbeslissingen. Op dit moment heeft dit fonds, dat een looptijd heeft van tien jaar, in zes bedrijven geïnvesteerd. Aan het eind van die tien jaar vloeit het financiële rendement terug naar de overheid.

Op die manier kan ook worden voorkomen dat de overheid een kater overhoudt aan het verlenen van subsidies. Zoals gebeurd is met het Leidse Mogen, een biotechbedrijf dat in 1997 door Syntenga (voorheen onderdeel van Zeneca) werd overgenomen en dat vier jaar later volledig werd ontmanteld. ,,Toen kwam de aap uit de mouw'', zegt van Beynum. ,,Het was de overnemende partij kennelijk alleen te doen om de technologie.''

    • Stéphane Alonso