`Bewijs bloedband met DNA-test'

Mensen die gezinshereniging hebben aangevraagd moeten de gelegenheid krijgen om hun bloedverwantschap aan te tonen via DNA-onderzoek, als zij niet over geldige afstammingsdocumenten beschikken. Dat schrijft de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken (ACVZ) in een advies aan het ministerie van Justitie.

De mogelijkheid om familierelaties aan te tonen via DNA-onderzoek wordt nu soms al benut bij gezinsherening van asielzoekers. De ACVZ vindt dat Justitie deze methode veel breder moet toepassen, zoals dat ook in het Verenigd Koninkrijk gebeurt.

,,In sommige landen, bijvoorbeeld in Nigeria, worden kinderen niet ingeschreven na de geboorte. De ouders kunnen dan geen geboorteakte laten zien. In zo'n geval kan DNA-onderzoek uitkomst bieden'', licht A. Spanjersberg, secretaris van de ACVZ toe. ,,Het komt ook voor dat mensen weliswaar valse documenten hebben, maar dat de inhoud daarvan toch wel klopt. Ook daarbij kan DNA-onderzoek de waarheid aan het licht brengen.'' Een andere oplossing is onderzoek ter plaatse naar de familierelatie.

De ACVZ vindt dat aanvragen voor gezinshereniging nu te vaak worden afgewezen op grond van formele argumenten. Het verifiëren van buitenlandse documenten is een taak van het ministerie van Buitenlandse Zaken. ,,Buitenlandse Zaken kijkt niet naar de juistheid van de gegevens die in de documenten staan, maar onderzoekt alleen of de documenten zelf vals zijn'', licht Spanjersberg toe. ,,En als Buitenlandse Zaken een document op formele kenmerken afkeurt, leidt dat bij Justitie vrijwel automatisch tot afwijzing van de aanvraag tot gezinshereniging.'' De ACVZ vindt dat de betrokken ministeries samen een goedkeuringsprocedure moeten ontwikkelen die beter is toegesneden op de praktijk.

Volgens de ACVZ zou ook in EU-verband een studie moeten worden gedaan naar de wetgeving en feitelijke praktijk bij verificatie van buitenlandse documenten. Het zou goed zijn om te streven naar uniforme normen binnen de EU, aldus de commissie

Ze adviseert dat de EU-werkgroep Consulaire Zaken een questionnaire laat uitgaan naar alle lidstaten over deze problematiek. De ACVZ bepleit dat er snel een uitwisseling van praktijkervaringen (`best practices') binnen de EU komt.