Arbitrage bij conflicten op effectenbeurs

Effectenhuizen die conflicten met elkaar hebben of met de beurs, krijgen een nieuwe klaagcommissie waar zij hun conflicten voor kunnen uitvechten. De commissie moet langslepende procedures voorkomen.

DSI, het keurmerkinstituut van de effectenbranche, lanceert binnen een paar maanden deze speciale arbitragecommissie voor beurspartijen, waar zaken `snel' kunnen worden afgehandeld.

Dat heeft Kees Oosterholt, directeur van het Dutch Securities Institute (DSI) gisteren bevestigd. ,,Je moet denken aan conflicten tussen Euronext [de beursorganisatie, red.] met optiebedrijven over de vertragingen van de beurskoersen, de technische storingen. Zo'n conflict oplossen via de rechter kan lang duren'', zegt Oosterholt.

Vorig jaar werd bijvoorbeeld bekend dat het effectenbedrijf AOT overhoop ligt met Euronext. AOT zette een punt achter zijn werkzaamheden als market maker, omdat het te veel last zou hebben van de vele technische storingen op de beurs. Een market maker onderhoudt de handel in een aantal optiefondsen en geeft daarbij prijzen af. AOT liet ook weten dat het naar rechter zou stappen met een schadeclaim.

DSI verwacht dat de zogenoemde civiele arbitragecommissie over een paar maanden operationeel zal zijn. In de commissie zullen juristen, IT-specialisten, en mensen afkomstig uit de effectenindustrie zitting hebben.

Beursbedrijven die hun zaak voorleggen aan de arbitragecommissie sluiten daarmee de gang naar de burgerlijke rechter af. Hoger beroep is mogelijk.

Volgens Oosterholt kunnen in de toekomst ook beurspartijen, die zijn geschorst door Euronext hun geschillen voorleggen aan de arbitragecommissie ,,Nu heeft de beurs een commissie van beroep voor dat soort zaken, maar Euronext is de afgelopen jaren veranderd. De verhoudingen op de beurs zijn wat scherper, waardoor er behoefte is aan een instelling op meer afstand.''

DSI heeft al enkele jaren een klachtencommissie voor beleggers, die een geschil hebben met hun banken. De uitspraken van de commissie worden gepubliceerd op de website van DSI. Het keurmerkinstituut houdt tevens een register bij van mensen die in de effectenindustrie werkzaam zijn.

    • Philip de Wit