Wouter Bos komt met Job Cohen

De burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, is gisteren door PvdA-leider Bos aangewezen als kandidaat voor het premierschap.

Cohen is beschikbaar als de PvdA bij de verkiezingen de grootste partij wordt en met het CDA overeenstemming bereikt over een regeerakkoord.

Cohen, die twee jaar staatssecretaris van Justitie was in het paarse kabinet Kok II, verklaarde niet beschikbaar te zijn voor andere functies dan het premierschap, en niet bereid te zijn in het kader van de lopende verkiezingscampagne in het openbaar te debatteren.

Om dit laatste werd hij gisteravond scherp aangevallen door de lijsttrekkers Balkenende (CDA) en Zalm (VVD), die zich beiden eerder als premierskandidaat hebben gepresenteerd. Balkenende sprak ten aanzien van het naar voren schuiven van Cohen van `achterkamertjespolitiek'. Zalm laakte dat de kiezers zich bij gebrek aan debat geen oordeel kunnen vormen over Cohens opvattingen.

PvdA-lijsttrekker Bos herhaalde gisteren, in het kader van het streven naar `dualisme' tussen Tweede Kamer en kabinet, in de Kamer te zullen blijven. Ook is hij na de verkiezingen formatie-onderhandelaar van de PvdA en blijft hij politiek leider. Wanneer het tot een regeerakkoord met het CDA zou komen, dan kan dat beperkt blijven tot een akkoord op hoofdlijnen van `één A-4'tje', aldus Bos.

Geert Dales, loco-burgemeester van Amsterdam en VVD-wethouder Financiën en Economische Zaken, meent dat – gezien vanuit het belang van de hoofdstad – ,,Cohen als premier een zegen voor Amsterdam zou kunnen zijn, want hij kent de problematiek van de grote steden en maakt zich daar hard voor''.

In de huidige regeringscoalitie is Amsterdam slechts met één bewindsman (staatssecretaris Wijn) en één Kamerlid (De Grave, VVD) vertegenwoordigd.

GroenLinks en de SP zien in de aanwijzing van Cohen een nieuwe teken dat de PvdA door de toenadering tot het CDA naar rechts kruipt.

LPF-lijsttrekker Mat Herben meent dat met de persoon van Cohen in de PvdA het `Amsterdamse model' heeft gezegevierd. Dat bestaat uit ,,pappen en nathouden'' ten aanzien van veiligheid en vreemdelingenbeleid, meende hij.

PROFIEL: pagina 2

HOOFDARTIKEL: pagina 7

WWW.NRC.NL: verkiezingen