Vacature-offensief tegen oplopende werkloosheid

Er moet een vacature-offensief komen om het grote aantal nieuwe werklozen snel aan een nieuwe baan te helpen. Demissionair minister De Geus (Sociale Zaken) heeft vanmiddag steun voor dit voorstel van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) uitgesproken. Hij heeft de RWI gevraagd per 1 maart dit plan `operationeel' te hebben.

Het voorstel komt voort uit de Arbeidsmarktanalyse 2003 van de RWI, een adviesorgaan met daarin de werkgevers en vakbonden. In dit rapport komt naar voren dat de situatie op de arbeidsmarkt zorgelijk wordt. Voor het eerst sinds jaren gaat de werkgelegenheid krimpen en neemt de werkloosheid met meer dan 100.000 tot naar verwachting 400.000. Ook komt er weer jeugdwerkloosheid. Maar nog altijd, aldus de RWI, zijn er meer dan 100.000 onvervulde vacatures.

,,Maar er zijn ook veel niet gemelde vacatures. Die moeten ook zo snel mogelijk in kaart brengen. We moeten de oplopende werkloosheid snel te lijf'', zegt RWI-voorzitter Jan van Zijl. De RWI pleit voor een `werkorganisatie' binnen het Centrum voor Werk en Inkomen, het arbeidsbureau, van circa 1.500 mensen die op zoek gaan naar vacatures en snel kunnen bemiddelen voor werklozen. Van Zijl wijst naar het goed verlopen MKB-project om allochtonen aan het werk te helpen. Bij dit initiatief kunnen bijvoorbeeld uitzendbureaus worden ingeschakeld, aldus de RWI. Langs ,,de kortst denkbare weg'' moeten openstaande vacatures worden gekoppeld aan werkzoekenden. ,,Die 1.500 mensen moet eigenlijk gewoon de straat op en bij de bedrijven langs'', aldus Van Zijl.

Bestuursvoorzitter R. de Groot van het Centrum voor Werk en Inkomen is net als de minister enthousiast, want de situatie op de arbeidsmarkt is volgens hem urgent. Sinds 1 januari zijn er volgens het CWI weer 13.000 werklozen bijgekomen. ,,Onze capaciteit gaat op dit moment bijna geheel naar intake en registreren van nieuwe werklozen. Een injectie voor de korte termijn is voor ons van groot belang''. Hij zegt inmiddels aan een plan te werken en hier morgen met De Geus over te overleggen.

De RWI stelt ook voor dat werkgevers minder risico gaan lopen bij het in dienst nemen van WAO'ers en langdurig werklozen. Volgens Jan van Zijl geven werkgevers aan dat ze vaak deze groep mensen niet aannemen omdat ze de kans lopen dat zij toch niet geschikt zijn of weer ziek worden. Werkgevers worden dan geconfronteerd met loondoorbetaling en WAO-boetes. Volgens Van Zijl hebben werkgevers behoefte aan een `no risk polis' voor deze mensen en minder aan zogeheten reïntegratiesubsidies.