Politietop steunt prestatieafspraken

De korpsbeheerders hebben ingestemd met landelijke prestatieafspraken voor de politie, nu is toegezegd dat het kabinet ook afspraken maakt over prestaties van het openbaar ministerie, de gemeenten, de reclassering, de rechterlijke macht en het gevangeniswezen.

Pagina 6