Politietop akkoord met prestatieafspraken

De korpsbeheerders zijn zaterdag akkoord gegaan met de invoering van landelijke prestatieafspraken voor de politie.

Volgens de politie zijn de korpsbeheerders en de demissionaire ministers Remkes (Binnenlandse Zaken) en Donner (Justitie) het eens geworden over de hoofdlijnen.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken is de korpsbeheerders toegezegd dat het kabinet ook afspraken gaat maken over prestaties met de partners van de politie in de justitiële keten, zoals het openbaar ministerie, de gemeenten, de reclassering, de rechterlijke macht en het gevangeniswezen.

Afgesproken is dat het prestatiecontract op 15 februari wordt ondertekend,aldus het Nederlands Politie Instituut. De precieze landelijke afspraken worden voor die tijd geformuleerd.

Verder is afgesproken dat voor 1 juli per korps regionale afspraken worden gemaakt. Voldoet de politie niet aan de afspraken, dan kunnen de korpsen worden gekort op hun budget.

De afspraken gaan onder meer over de versterking van de opsporing en het vergroten van het toezicht en de controle op straat. Daaronder vallen ook de preventieve taken die de politie heeft.

Eerder werd al bekend dat het kabinet wil dat de politie zich verplicht tot het uitschrijven van 180.000 extra boetes per jaar. Het aantal bij justitie aan te brengen zaken moet met 40.000 omhoog. Verder moet het ziekteverzuim bij de politie worden teruggebracht van 10 naar 8 procent. Ook moet de politie meer doen om criminaliteit te voorkomen.

Het prestatiecontract vormt een belangrijk onderdeel van het veiligheidsplan dat het kabinet enkele maanden geleden presenteerde. Het kabinet wil dat de criminaliteit en de overlast binnen vijf jaar met 20 tot 25 procent worden teruggedrongen. Ook is afgesproken dat de politie meer geld krijgt voor onder meer opleidingen en automatiseringsprojecten.

De korpsbeheerders toonden zich eerder huiverig voor prestatieafspraken. Zo wilden zij van het kabinet-Balkenende de verzekering dat bijvoorbeeld ook het openbaar ministerie en de reclassering goed werk kunnen leveren.