Notaris berispt voor advies aan broer Wieger Koop

Kandidaat-notaris H.B.M. Mook uit Surhuisterveen heeft P. Koop, broer en erfgenaam van wijlen hemofiliepatiënt Wieger Koop, onzorgvuldig en laakbaar geadviseerd bij de afhandeling van diens erfenis. Dit heeft de Kamer van Toezicht van Notarissen en kandidaat-notarissen in Leeuwarden uitgesproken.

De Kamer vindt de ,,onzorgvuldigheden dusdanig ernstig'' dat zij een waarschuwing op haar plaats acht. Wieger Koop overleed in 1999 op 26-jarige leeftijd aan aids. Hij was hemofiliepatiënt en werd met besmette bloedproducten behandeld in het Academisch Ziekenhuis Groningen. Drie jaar geleden won hij postuum een bodemprocedure tegen zowel het AZG als de bloedbank Sanquin.

Broer Pieter Koop klaagde dat kandidaat-notaris Mook hem tijdens de afhandeling van de erfenis nooit op de mogelijkheid van beneficiaire aanvaarding had gewezen. Erfgenamen kunnen een nalatenschap in zo'n geval onder voorwaarden aanvaarden en alsnog verwerpen als uit de ,,winst- en verliesrekening'' blijkt dat die negatief uitpakt. Ten tijde van de erfafhandeling was nog niet duidelijk of Wieger Koop louter (juridische) schulden zou nalaten of dat smartengeld zou worden uitgekeerd.

Mook verklaarde daarentegen dat ze die mogelijkheid in gesprekken met Pieter Koop naar voren had gebracht. De Kamer van Toezicht stelt dat Mook er beter aan had gedaan om Koop ,,een zorgvuldige schriftelijke weergave van de inhoud van de gesprekken en van haar advisering'' aan hem te sturen. De klacht van Pieter Koop, dat hij onjuist en onvolledig is geadviseerd door Mook, is dan ook terecht, vindt de Kamer.

Woordvoerder R. Bos van de familie Koop is blij met de uitspraak. Koop wil nu een schadeclaim van enkele tonnen indienen tegen Mook. Volgens Bos moet Pieter door het onvolledige advies de erfenis met vier anderen delen. ,,Maar dat is niet het ergste. Door de erfenis te verwerpen kan hij zijn belofte aan zijn broer, om de procedure voor de rechtbank tegen het AZG en de bloedbank af te maken, niet nakomen.''

Bos overweegt tevens om aangifte te doen van valsheid in geschrifte van Mook en Wiegers voormalige advocaat M. Stroink. Mook zou ,,onwaarheden'' hebben geschreven aan Stroink over Pieter Koop en diens vader om Stroink te voorzien van gegevens. Stroink werd al in 2001 door de Raad van Discipline berispt wegens het verstrekken van onjuiste gegevens.