`Niet minder boeien bij Waddenkust'

Milieuorganisaties zijn verontwaardigd over de bezuinigingen die Rijkswaterstaat in het Waddengebied wil doorvoeren. Volgens de plannen zullen minder boeien de scheepvaartroute op de Noordzee boven de Waddeneilanden markeren. Dit vergroot het risico op een milieuramp. Dat stellen de Waddenvereniging, Greenpeace, Wereld Natuur Fonds en de Stichting De Noordzee in een brief aan minister De Boer van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat wil voortaan één boei in het midden van de vaarwegen plaatsen in plaats van twee boeien aan weerszijden. De milieuorganisaties wijzen erop dat de nieuwe markering zal afwijken van die van Duitsland. Dat levert verwarring op en verhoogt de kans op een ongeluk. Volgens Rijkswaterstaat zijn minder boeien wel mogelijk, omdat de navigatiemiddelen zijn verbeterd. Verder zijn de milieu-organisaties tegen het plan om twee betonningsschepen in het waddengebied uit de vaart te halen. Deze schepen zijn volgens hen niet alleen bruikbaar voor voor het onderhoud van de betonning, maar ook belangrijk bij calamiteiten, omdat ze snel inzetbaar zijn en aan boord brandbestrijdingsapparatuur en olieveegarmen hebben.