Malta naar stembus over EU

De regering van Malta wil in maart een referendum houden over toetreding tot de Europese Unie. De oppositionele Labour partij is tegen toetreding – omdat de uniforme EU-wetgeving niet geschikt zou zijn voor een klein eiland – en streeft naar een losser samenwerkingsverband. Labour-leider Alfred Sant is ook tegen een referendum over het onderwerp en wil in plaats daarvan algemene verkiezingen met de EU als belangrijkste onderwerp. Volgens een recente opiniepeiling is 53,1 procent van de kiezers voor toetreding. Tot nu toe hield het aantal voor- en tegenstanders elkaar vrijwel in evenwicht. Volgens de regering is EU-lidmaatschap voor Malta de beste garantie voor democratie en stabiliteit.