Kleine bijdrage LPF aan Kamerwerk

Het lijkt erop dat de LPF-fractie, die een ander geluid in het parlement wilde laten horen, bij de verkiezingen van woensdag wordt gedecimeerd. Hoe hebben de LPF'ers het eraf gebracht in de Kamer? ,,Sommige fractieleden maakten er behoorlijk gebruik van om `namens' de fractie op reis te gaan.'

Het moest allemaal anders, zeiden de 26 LPF'ers die vorig jaar na de verkiezingen van 15 mei vanuit het niets de Tweede Kamer binnenkwamen. Puinruimen was hun devies. Nog geen acht maanden later zit voor de meesten de missie er alweer bijna op. Tien leden zijn niet meer herkiesbaar. Bovendien lijkt de LPF voor de kiezer te hebben afgedaan.

Wat heeft de partij sinds mei vorig jaar in het parlement gepresteerd?

In de eerste plaats valt op dat niet alle LPF'ers het woord hebben kunnen voeren in de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer. Negentien LPFers hielden sinds hun installatie in mei hun maidenspeech. Ter vergelijking: bij het CDA dat dertig nieuwe Kamerleden leverde, hebben slechts vier het woord nog niet gevoerd.

Al gauw maakten de LPF'ers naam met zeer korte debuten. Zo gebruikte Firous Zeroual (nummer 11 op de vorige kandidatenlijst) op 5 september tijdens een debat over het gebruik van DNA-onderzoek in strafzaken minder dan tien zinnen om zich aan de Kamer te presenteren. Agnes Kant (SP), die als spreker na haar volgens de Kamergebruiken de taak had enkele waarderende woorden te spreken aan het adres van de nieuwkomer, complimenteerde Zeroual daarom maar met ,,uw mooie stem'.

Ook Kamerlid Stuger hield het kort. Het was vooral de toon van zijn eerste optreden die opviel. Hij noemde zijn bijdrage over de uitspraken van radicale imams over bijvoorbeeld homoseksuelen ,,eigenlijk paarlen voor de zwijnen'. Immers, de imams ,,spreken geen Nederlands'. Hij sloot af met de hoop de imams het Nederlands staatsburgersschap te kunnen ontnemen als ze ,,nog eens zoiets flikken'.

In het debat over heroïneverstrekking op 27 juni leverde de voormalig nummer 12 van de LPF-lijst Milos Zvonar zijn eerste bijdrage. Ook hij hield het kort, met een betoog waarin hij een pleidooi hield voor het laten voortduren van de experimenten met vrije heroïneverstrekking. Alleen was dit standpunt voor de andere partijen wat verwarrend, aangezien Zvonar een week daarvoor tijdens een commissievergadering precies de tegengestelde mening had verdedigd. ,,Het experiment is mislukt en moet stoppen', aldus Zvonar toen. De stemming over het voorstel van Kamerlid Dittrich (D66), waarvan Zvonar overigens medeondertekenaar was, zou uitkomst moeten bieden over het werkelijke standpunt. Maar toen verbleef Zvonar in het buitenland. De aanwezige leden van de LPF-fractie stemden voor de motie, die verworpen werd met 66 stemmen voor en 71 tegen. Naast Zvonar waren nog zeven LPF'ers afwezig; als zij er wel geweest waren, dan zou het voorstel van Dittrich zijn aangenomen.

Overigens moest voorzitter Weisglas van de Tweede Kamer wel vaker meedelen dat de heer Zvonar ,,wegens verblijf in het buitenland', afwezig was. Van de in totaal zevenenveertig plenaire vergaderdagen die na zijn debuut tot 19 december gehouden werden was hij tweeëntwintig keer afwezig.

De presentielijsten van de Tweede Kamer geven aan dat bij de zesendertig plenaire vergaderdagen die in de periode van 27 juni tot en met 19 december gehouden werden 21 procent van de LPF-fractie afwezig was. Vijf keer was de voltallige LPF-fractie aanwezig tijdens deze plenaire vergaderingen. Van fracties met vergelijkbare grootte, zoals die van VVD en PvdA, was in diezelfde periode respectievelijk 11 en 13 procent afwezig. Beide fracties waren tien keer compleet.

Volgens Kamerlid Theo de Graaf heeft de LPF andere keuzes gemaakt en betekende de afwezigheid niet dat er niet gewerkt werd. ,,We sloegen procedurevergaderingen die niet belangrijk waren over, en gingen dan aan de slag met andere dingen, zoals stukken lezen.' De frequente afwezigheid van Zvonar was volgens De Graaf ,,functioneel', omdat ,,hij in het buitenland altijd bezig was voor de fractie'. Fractiegenoot Ferry Hoogendijk heeft echter een andere lezing over de afwezigheid van partijgenoten. ,,Sommige fractieleden maakten er behoorlijk gebruik van om `namens' de fractie op reis te gaan. Dat vonden ze wel prettig. Zvonar hebben we op een gegeven moment verboden op reis te gaan.'

De wel aanwezige LPF'ers hadden tijdens de zesdertig vergaderdagen een bescheiden inbreng vergeleken bij de activiteiten van collega's van andere Kamerfracties. Vier keer maakte de LPF gebruik van de mogelijkheid om mondelinge vragen in te dienen en een keer bracht de LPF-fractie tijdens deze periode een agendapunt in tijdens de regeling van werkzaamheden.

Pas toen het kabinet-Balkenende half oktober officieel had opgehouden te bestaan, vond de LPF-fractie haar draai. De schriftelijke vragen die de LPF heeft ingediend stammen voor het merendeel uit de periode na de val van het kabinet. LPF-Kamerlid Schonewille diende samen met Boris Dittrich (D66) een initiatiefwet in voor spreekrecht van slachtoffers. Ook presenteerde Joost Eerdmans de door lijsttrekker Herben veel aangehaalde aanvalsplannen `tegen criminaliteit' en een `tegen bureaucratie', al waren dit geen Kameractiviteiten.

De LPF'ers Palm, Schonewille, Eerdmans, Van As en Van den Brink waren volgens SP-voorman Marijnissen en Kamerlid Vendrik (GroenLinks) politici ,,met wie je ook een inhoudelijk debat kunt voeren.' ,,Zij kwamen nog wel eens met een samenhangend verhaal', aldus Marijnissen. Van deze vijf keren waarschijnlijk alleen Eerdmans, Van den Brink en Van As na de verkiezingen terug. Schonewille heeft de LPF inmiddels gedesillusioneerd de rug toegekeerd en Palm staat op een nagenoeg onverkiesbare plaats (13).

Lijsttrekker Mat Herben erkent de laatste weken dat de LPF ,,het vertrouwen' heeft beschaamd en benadrukt dat de kandidatenlijst daarom ,,drastisch is opgeschoond'. ,,Maar', verzekert hij het potentiële electoraat, ,,we hebben deze keer een verdomd goede ploeg.'

    • Tom Kreling