Kandidaatstelling Cohen 4

Bij zijn aanstelling als burgemeester van Amsterdam werd Job Cohen gepresenteerd als een ware `crimefighter'. Cohen vond dat de hoofdstad stukken veiliger kon en moest worden.

Nu, amper twee jaar later, maakt de PvdA-raadsman bekend dat hij Mokum de rug wil toekeren. Cohen heeft immers de plotselinge ambitie om premier van Nederland te worden. Toch vraag je je af of hij er niet verstandiger aan doet om eerst de gemaakte beloften in te lossen. De criminaliteit in Amsterdam is immers onverminderd hoog. Bovendien valt op dat Cohen wel erg makkelijk van baan verandert. Zo trad hij in 1998 voor de tweede maal aan als staatssecretaris in een Paars kabinet. In 2001 legde hij die functie alweer neer, omdat hij zijn werk niet kon combineren met de zorg voor zijn ernstig zieke vrouw. Aan die situatie is overigens niets veranderd. Ik begrijp dan ook niet waarom Cohen het premierschap aanvaardt, terwijl de functie van staatssecretaris hem al te zwaar gevallen is. Alles in ogenschouw nemende sluit ik mij dan ook volledig aan bij de woorden van PvdA-coryfee Bram Peper. Amsterdam verdient het niet om nu al in de steek gelaten te worden. Er ligt nog werk genoeg.

    • Erik Slofstra