Kandidaatstelling Cohen 1

Afgelopen zondag, twee jaar en twee dagen na zijn installatie als burgemeester van Amsterdam, maakte Job Cohen bekend voor het premierschap te gaan als de PvdA de grootste partij wordt. Tot 2001 was Cohen staatssecretaris van Justitie met Vreemdelingenzaken in zijn portefeuille.

Met deze kandidaatstelling laadt hij de verdenking op zich dat hij destijds het staatssecretariaatschap mede heeft verlaten vanwege de onzekerheden rond de nieuwe vreemdelingenwetgeving. Juist in een periode dat de mensen op de werkvloer bij de IND en het COA goed politiek leiderschap nodig hadden liet Cohen ze in de steek. Net zoals Cohen nu de burgers van Amsterdam na twee jaar in de steek wil laten voor een hogere status. Als Job Cohen werkelijk premier wordt, is hij ontmaskerd als een ongeloofwaardige opportunist en baantjesjager.

Is dat nu de `nieuwe politiek' van de PvdA?

    • J.H. Maat