`Doodvonnis Aghajari is in strijd met de shari'a'

Het doodvonnis tegen de hervormingsgezinde Iraanse intellectueel Hashem Aghajari dat vorig jaar tot woedende studentenprotesten in Iran leidde, is in strijd met de principes van het islamitisch recht en moet worden vernietigd. Dat heeft een van de drie rechters van het Iraanse hooggerechtshof die Aghajari's beroep tegen het doodvonnis bestuderen, gisteren laten weten.

Aghajari, gerespecteerd docent aan een universiteit in Teheran, schrijver en journalist en veteraan uit de oorlog tegen Irak, werd door een rechtbank in Hamedan afgelopen najaar ter dood veroordeeld wegens een toespraak waarin hij opriep tot hervorming van de islam. Conservatieve geestelijken toonden zich met name razend over zijn opmerking dat de islamieten hun geestelijk leiders niet als ,,blinde apen'' moesten volgen.

Maar het doodvonnis werd behalve door het hervormingsgezinde deel van Iran zelfs door sommige conservatieve krachten als te vergaand gekritiseerd. Na dagen van studentenprotesten verklaarde Opperste Leider ayatollah Ali Khamenei, boegbeeld van de conservatieve factie die de hervormers doorgaans dwarszit, dat de straf moest worden herzien in een beroepsprocedure. Toen Aghajari zelf weigerde beroep aan te tekenen – omdat justitie naar zijn zeggen zelf maar de aangerichte problemen moest oplossen – deed zijn advocaat dat vorige maand uiteindelijk.

,,Ik heb de zaak bekeken en ik geloof dat aan Aghajari's verdediging niet de noodzakelijke aandacht is besteed en dat het vonnis tegen de shari'a is en dat het moet worden geannuleerd'', zei opperrechter ayatollah Mohammad Sajadi gisteren volgens het officiële Iraanse persbureau IRNA. Volgens Iraanse deskundigen vormt diens positiebepaling, een zeer ongebruikelijke gang van zaken in Iran, de opmaat naar vernietiging van het doodvonnis. Daarvoor moeten twee van de drie opperrechters zich uitspreken. Aghajari's advocaat wilde gisteren voorzichtigheidshalve niet oordelen voor het zover is.