D66: KIES COHEN!

Juist nu de PvdA haar premierskandidaat Job Cohen naar voren schuift, wil D66 een inititatief-wetsvoorstel indienen om te komen tot een gekozen minister-president. Die zou in de Tweede Kamer op zoek moeten naar een coalitie die hem steunt en vervolgens een kabinet moeten formeren. Volgens D66 zou de gekozen premier aanzienlijk meer bevoegdheden moeten krijgen dan nu het geval is, bijvoorbeeld om ministers tussentijds te wisselen.

D66-leider De Graaf heeft dit plan vanochtend gepresenteerd. Zijn partij is al sinds de oprichting in 1966 voorstander van de gekozen minister-president, maar heeft tot vandaag nog nooit eerder een initiatief-wetsvoorstel daartoe ingediend. De Graaf wees er maandag al op dat ook tijdens de huidige campagne de vraag centraal staat wie minister-president wordt, terwijl de kiezer daar geen rechtstreekse invloed op heeft. D66 vindt dat ondemocratisch.

Ook PvdA-leider Bos heeft zich gisteren uitgesproken voor een gekozen minister-president. Wat hem betreft is die mogelijkheid echter pas aan de orde in een tweepartijen-stelsel. Met andere woorden: het zal nog wel even duren voordat PvdA twéé campagnes tegelijk kan voeren: `Stem Bos!' en `Kies Cohen!'