Bin Laden

Voordat hij de bevrijdende stempels in het paspoort zet, onderwerpt de douanebeambte de lange rij toeristen uit Laos, zojuist geland op het vliegveld van Chiang Mai, aan een vergelijkend onderzoek.

Zijn vorsende blik gaat van de pasfoto naar het gezicht van de eigenaar en vervolgens naar links, waar zich iets in zijn hokje bevindt dat zich aan het oog van de wachtenden onttrekt. Hij schudt licht zijn hoofd, zet de stempels en geeft het paspoort terug. Mijn vrouw is na mij aan de beurt. Ik blijf op haar wachten. Net als iedereen wordt zij vergeleken met haar pasfoto, en ook bij haar glijdt zijn blik naar links. Vanuit mijn positie achter het hokje zie ik waar hij naar kijkt. Ze mag doorlopen. Ze lijkt niet genoeg op Bin Laden.

    • Otto Holzhaus