Vader als tussenstation

Jaren geleden verkocht mijn vader zijn huis aan mijn broer, voor 33 procent van de marktwaarde. Hij leende hem het geld voor die aankoop. Mijn broer zou in het huis gaan wonen. Maar tot zijn verhuizing bleef mijn vader erin wonen en betaalde een huur die gelijk was aan de leningsrente. Vader is nu verhuisd naar een appartement en mijn broer betrekt het huis. Gezien de overwaarde in het huis, is besloten dat deze verdeeld wordt over beide broers. Maar hoe? Mijn voorstel is om de huidige executiewaarde te verminderen met de koopsom van tien jaar geleden en het verschil te delen. Onacceptabel voor mijn broer. Zijn voorstel behelst een verdeling van 75/25. Wat is redelijk? En de verstandigste manier om dit bedrag over te hevelen naar mij? Indien het zonder meer wordt overgemaakt, komt de fiscus dan om de hoek kijken?

(T. van G.)

Wanneer uw broer een deel van de overwaarde afstaat, dan stelt u die voor de toekomst veilig. Terwijl hij nog het risico van een dalende prijs loopt. Daar wringt het, tenzij de prijzen blijven stijgen. De verdeling 75/25 vind ik daarom zo gek niet. Hij kan het bedrag niet zo maar overmaken, want dan is het een belaste schenking, omdat er tussen kinderen maar een geringe vrijstelling geldt. Het is voordeliger om met uw vader als tussenstation te schenken. Bijvoorbeeld door de huislening af te lossen. Lost uw broer niet af, dan trekt u aan het kortste eind en moet er een ander plan op tafel komen.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen via de website www.nrc.nl/Hiele

    • Adriaan Hiele