STERKE STIJGING NEDERLANDERS OP VLAAMSE SCHOLEN

Steeds meer Nederlandse ouders sturen hun kinderen naar een Vlaamse school. In vijf jaar tijd is het aantal Nederlandse leerlingen in Vlaanderen met 24 procent gestegen, zo blijkt uit cijfers van het Vlaams regionaal ministerie van Onderwijs. Die stijging is aanzienlijk sterker dan de groei van het aantal Nederlanders dat zich in die tijd in België heeft gevestigd.

``Het beeld bestaat dat het onderwijs in Vlaanderen schoolser is en dat er meer aandacht is voor discipline'', zegt W. Kort van het Nederlands Instituut van Psychologen. ``Dat geldt zeker voor het basisonderwijs.'' Voor de vervaardiging van een nieuwe intelligentietest vergeleek Kort de prestaties op Nederlandse en Vlaamse scholen. Leerlingen van Vlaamse scholen beschikten over veel meer feitenkennis.

In het schooljaar 1996/97 waren in totaal 9.186 kinderen met de Nederlandse nationaliteit ingeschreven op een Vlaamse kleuter-, basis- of middelbare school. In het schooljaar 2001/02, het laatste jaar waarover het Vlaams ministerie cijfers beschikbaar heeft, was dat aantal gestegen tot 11.394. Dat is een stijging met bijna 25 procent.

De stijging is het sterkst in het kleuteronderwijs, dat in België nog is gescheiden van de basisschool. Kinderen kunnen daar al terecht als ze 2,5 jaar oud zijn. In vijf jaar steeg het aantal Nederlandse kleuters op Vlaamse scholen met 40 procent. In het lager onderwijs bedroeg de stijging 34,5 procent. In het middelbaar onderwijs moet de doorstroom van Nederlandse leerlingen nog beginnen. De groei bleef daar relatief beperkt tot 8,8 procent.

Traditioneel bezoeken veel Nederlandse jongeren met een diploma van een middelbare school Vlaamse universiteiten, omdat daar voor veel studierichtingen geen limiet voor het aantal studenten bestaat. Vooral Leuven en Gent zijn geliefd onder Nederlandse studenten. In 2001 stonden 1.419 Nederlandse studenten ingeschreven, 2,2 procent van de totale universiteitsbevolking in Vlaanderen.