Stel grens aan getal etnische leerlingen

De Haagse wethouder onderwijs P. Heijnen (PvdA) wil het aantal kinderen van één etnische minderheid op school aan een maximum binden. Daarmee wil hij de vorming van `mono-etnische' scholen tegengaan.

Dat zegt Heijnen tijdens een debat, vandaag in deze krant, over de segregatie in het onderwijs. ,,Ik wil wat doen aan de scholen waar vrijwel alleen Turkse of Marokkaanse kinderen op zitten'', aldus Heijnen. ,,Waarom kunnen we een school die meer dan 50 procent kinderen van één taalachtergrond heeft niet opheffen? Op die scholen zijn de onderwijsachterstanden het grootst en ook de ouders zitten daar helemaal niet op te wachten.''

Gemeenten hebben nog nooit maxima vastgesteld voor leerlingen uit één etnische groep. Wel voert Amsterdam sinds een paar jaar een beleid waarbij de schoolkeuze van ouders wordt beperkt via hun postcode. Volgens de Nijmeegse hoogleraar onderwijsrecht P. Zoontjens laat de wet een zekere vorm van restrictief beleid toe.

Volgens onderwijsspecialist Z. Arslan van multicultureel instituut Forum zijn er inmiddels meer dan tachtig mono-etnische scholen. Op veel daarvan spreken de leerlingen onderling geen Nederlands, maar bijvoorbeeld Turks.

Het aantal `zwarte scholen' (meer dan 50 procent allochtone leerlingen) is volgens een telling van dagblad Trouw in het basisonderwijs tussen 1996 en nu gestegen van 457 naar 580. Dat is 8 procent van het totaal aantal basisscholen.

Volgens het ministerie van Onderwijs worden 69 van die scholen met opheffen bedreigd, omdat ze te weinig leerlingen trekken. Veel autochtone ouders sturen hun kind liever naar een `witte school' verderop. Leerlingen op zwarte scholen halen minder goede resultaten. Bovendien zijn daar de tekorten aan leraren groter.

PvdA-lijsttrekker Bos pleitte onlangs voor afspraken tussen scholen om de leerlingen over steden te verspreiden en eventueel een acceptatieplicht in te voeren. Volgens de Utrechtse wethouder R. Verhulst (CDA) heeft het maken van afspraken tot nu toe weinig effect gehad. ,,Zwarte scholen worden alleen maar zwarter en witte alleen maar witter. Zelfs als we afspraken met scholen om een bepaald percentage allochtonen op te nemen, ontduiken ze die nu met allerlei foefjes om maar die leerlingen buiten de deur te houden.''

Wetenschap & Onderwijspagina 35

    • Laura Starink
    • Guus Valk