Remkes fluit Roermond en Purmerend terug

De gemeenten Roermond en Purmerend moeten de procedure voor een nieuwe burgemeester overdoen. Dat heeft minister Remkes van Binnenlandse Zaken besloten. Beide gemeenten hebben slechts één kandidaat voor benoeming bij de kroon voorgedragen, terwijl de Gemeentewet voorschrijft dat er twee kandidaten moeten worden voorgedragen.

Remkes besloot vorige maand om de burgemeestersprocedure van de gemeenteraad van Leiden om dezelfde reden ongeldig te verklaren. Leiden had de voormalige Amsterdamse wethouder H. Groen als enige kandidaat voorgedragen. Gemeenten mogen alleen in bijzondere gevallen overgaan tot een enkelvoudige voordracht. Volgens Remkes zijn Roermond en Purmerend, evenmin als Leiden, bijzondere gevallen.

Ook in Roermond had de gemeenteraad de tweede kandidaat geïnformeerd voordat de voordracht definitief was vastgesteld. Die tweede kandidaat trok zich vervolgens terug. Andere kandidaten, die de commissaris van de koningin als benoembare kandidaten had gekenschetst, waren inmiddels al afgebeld.

Ook in Purmerend had de gemeenteraad de tweede kandidaat geïnformeerd voordat de aanbeveling definitief was vastgesteld, waarop die persoon zich terugtrok uit de procedure. Ook daarbij was volgens Remkes geen sprake van overmacht waardoor slechts een kandidaat op de voordracht terechtkwam.

Remkes bereidt een wetswijziging voor waardoor de openbaarheid van de aanbeveling van kandidaten wordt geschrapt. Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid geschapen om een burgemeestersrefendum voor de voordracht van de gemeenteraad te organiseren. Volgens Remkes moeten gemeenten de nu geldende procedure volgen zolang dat wetsvoorstel nog niet behandeld is door het parlement.