Rechtspraak

In zijn commentaar op de uitspraak van de Amsterdamse politierechter in de zaak van de boevenvangers van Albert Heijn (NRC Handelsblad, 10 januari), laat hoogleraar strafrecht Yvo Buruma na om voldoende duidelijkheid te scheppen omtrent de begrippen noodweer, burgerarrest en eigenrichting.

Hoewel zelf geen jurist, meen ik het volgende helder voor ogen te hebben: een fundament van de rechtsstaat en een waarborg tegen anarchie is dat het recht op geweld in principe is voorbehouden aan de overheid, behalve in geval van (1) noodweer, d.w.z. men mag zichzelf verdedigen tegen (dreigend) fysiek geweld, en (2) burgerarrest, d.w.z. men mag gepaste dwang gebruiken om iemand aan te houden en aan de politie over te dragen. Wat niet mag, is eigenrichting, d.w.z. zelf straffen.

De uitspraak van de politierechter is in dat licht volkomen begrijpelijk.

    • Albert Westendorp