Pensioenfondsen 2

Staatssecretaris Rutte wil pensioenen versoberen omdat pensioenfondsen de waarde van hun beleggingen hebben zien wegsmelten door de malaise op de aandelenbeurzen (NRC Handelsblad, 10 januari).

Graag wil ik het geheugen van staatssecretaris Rutte opfrissen en er op wijzen dat pensioenfondsen en vakbonden indertijd de gelegenheid tot het versoberen en het verkrijgen van een rechtvaardiger pensioen, het keuzepensioen (met inspraak van deelnemers) hebben afgewezen. Door de weigering om gedurende vier jaar het `keuzepensioen' in te voeren en vervolgens te ontmantelen hebben de regenteske vakbonden en pensioenfondsen een ongekende kans laten liggen voor de deelnemers: de kans om mensen zelf te laten kiezen voor een dure nabestaandenverzekering, of de mogelijkheid tot versoberen van pensioenlasten voor minder draagkrachtigen en mensen zonder afhankelijke partner.

Bij het ABP-fonds verdwijnt eenderde deel van de premie in de pensioenpot voor nabestaandeverzekering. Via het keuzepensioen kunnen mensen zelf kiezen voor versobering (zonder nabestaandeverzekering) om inflatie van het pensioen door (onjuist) beheer van de Pensioenfondsen ongedaan te maken.

    • Judith van Buuren Delft