Pensioenfondsen 1

In het hoofdartikel van NRC Handelsblad van 9 januari werd melding gemaakt van de mening van de secretaris-generaal Oosterwijk van Economische Zaken, dat het bedrijfsleven in de problemen raakt doordat hogere bijdragen aan de pensioenfondsen moeten worden afgedragen omdat deze in financiële moeilijkheden zijn geraakt. Hetzelfde staat in het verslag van een bijeenkomst van de NVA in deze krant van 10 januari.

Steeds wordt voorbijgegaan aan het feit dat de pensioenfondsen niet alleen door de kelderende beursfondsen in moeilijkheden zijn geraakt, maar ook door de gigantische bedragen en premieverlagingen die zij de bedrijven hebben doen toekomen omdat hun vermogens door de hoge beurskoersen formidabel zijn gestegen.

Met een beetje nuchter verstand kon men bevroeden dat de bomen niet tot in de hemel groeien en dat aan deze tulpenhandel een einde zou komen. Het was kortzichtig deze `overwinst' aan de werkgevers uit de keren, c.q. premieverlagingen toe te staan, die daarmede hun winsten verhoogden.

Wat nu aan de hand is is niets anders dan een teruggave van de ten onrechte genoten giften van de pensioenfondsen, die, hadden zij de hand op de knip gehouden, nu voldoende buffer zouden hebben gehad om aan hun verplichtingen te voldoen. Er wordt dus ten onrechte aan de pensioenrechten geknaagd.

    • J. Sirks