Pensioenconflict PvdA-werkgevers

De PvdA stevent af op een conflict met de werkgevers over de prijscompensatie (indexatie) voor gepensioneerden. Zij wil de werkgevers daartoe wettelijk zo goed als verplichten.

Pagina 13