LOMBORG

De schrijver die zich tegen de milieulobby keerde in zijn boek The Skeptical Environmentalist is berispt door een wetenschappelijke raad (W&O, 11 jan). Waarom blijven de milieuvriendelijke wetenschappers als Lester Brown, Paul Ehrlich en zovele anderen buiten schot? Zijn hun alarmerende situatieschetsen wel wetneschappelijk? Ben je gek!

Wiskundigen kunnen binnen hun vak geen maatschappelijk geëngageeerde uitspraken doen. Voor scheikundigen die in hun laboratorium aan een gifgas werken ligt dat al anders. Ecologen en agronomen kunnen vrijwel niets zeggen of het heeft een maatschappelijke betekenis. Schrijven deze mensen een systematisch overzichtswerk, zelfs al stoelt dat op harde feiten, dan is dat altijd een selectieve weergave uit de wirwar en veelheid van feiten.

Rachel Carsons alarmerende studie `Dode lente' werd indertijd door de academische wereld niet serieus genomen. Gelukkig wel door John F. Kennedy. Het verschil met toen is dat inmiddels de bakens der algemene normen en waarden verzet zijn. Wat toen not done was, is nu done, en omgekeerd.

    • Dirk Zoebl