LOMBORG 2

Het meest schokkende is niet dat het boek van Lomborg niet-wetenschappelijk wordt genoemd (dat is in de hele discussie al vele malen gebeurd). Schokkend is dat de Deense commissie zich heeft gebaseerd op de discussie die in gang is gezet met een serie artikelen in Scientific American. Een serie die niet uitblinkt in het hoog houden van wetenschappelijke waarden, daar de schrijvers ervan (vooral S. Schneider) nogal eens gebruik maken van het onwetenschappelijke ad hominium argument en veelal beweringen maken zonder daarbij bewijzen te leveren (een literatuurverwijzing op z'n minst was op z'n plaats geweest).

De kritiek die de schrijvers van deze artikelen hadden op de methoden die Lomborg heeft toegepast bleek vaak om definitiekwesties te gaan: Lomborg maakte gebruik van definities, die wetenschappelijk zijn toegestaan, maar waar zijn opponenten het principieel mee oneens leken te zijn omdat dit zou leiden tot ongewenste resultaten. (Alsof het wetenschappelijk is om je definitie aan te passen tot je tevreden bent met de uitkomst).

Vergelijkbaar commentaar heb ik op de ``vernietigende kritieken'' in Nature en Science. De enige kritiek op Lomborg die ik indertijd heb kunnen vinden (ik ben afgestudeerd op de relatie van The Skeptical Environmentalist met het klimaatdebat) die zelf een kritische toets kan doorstaan, is afkomstig van Peter Gleick en te vinden op www.ucsusa.org.

    • Pauline Fransen Hengelo