Je kind als veilige haven

Ik heb een eigen bedrijf. Als er financiële problemen opduiken, kunnen de schuldeisers dan hun schade ook verhalen via de bankrekening van mijn minderjarige zoon, die op zijn naam staat?

(J. van K.)

Ja, in het algemeen wel, want hij is minderjarig. Anders kan iedere ondernemer in nood snel geld veiligstellen op de rekeningen van zijn of haar kind(eren). Er is wel een uitzondering: als uw kind beschikt over een geheel eigen vermogen, dat formeel niet in uw gemeenschap valt, bijvoorbeeld uit een erfenis. Maar dat zal hier niet het geval zijn.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen via de website www.nrc.nl/Hiele

    • Adriaan Hiele