`Indexatie pensioenen afdwingen'

De PvdA stevent af op een conflict met de werkgevers over de prijscompensatie (indexatie) voor gepensioneerden. Zij wil de werkgevers daartoe wettelijk zo goed als verplichten.

De PvdA wil een gezamenlijk initiatief-wetsontwerp met D66 uit de paarse periode, waarin pensioenfondsen zo goed als verplicht worden om gepensioneerden jaarlijks indexatie te geven, zo snel mogelijk nieuw leven inblazen. Dat heeft de toenmalige eerste ondertekenaar van het initiatief-wetsontwerp, ex-Kamerlid S. Depla, nu nummer 27 op de PvdA-kandidatenlijst, desgevraagd bevestigd.

De werkgevers, die samen met de vakbonden een cruciale stem hebben in de pensioenwereld, zijn mordicus tegen zo'n indexatieplicht. ,,Dat is een van de vijf grootste bedreigingen voor het Nederlandse pensioenstelsel'', zegt VNO-NCW-secretaris G. Verheij, die het pensioenbeleid van de werkgeversorganisatie coördineert.

Depla wil de herindiening van het initiatief-wetsontwerp koppelen aan de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers over een nieuw pensioenakkoord, die onder meer gaan over kostenmatiging voor pensioenen.

Werkgevers voelen niets voor extra regels die hun beleidsruimte in de pensioenregelingen beperken. ,,Ondernemers worden onrustig'', zegt Verheij, nu zij geconfronteerd worden met de oplopende kosten en de financiële risico's van pensioenregelingen. Door de koersval van de afgelopen twee jaar op de aandelenmarkten is de financiële positie van honderden pensioenfondsen afgekalfd.

Vrijwel alle pensioenfondsen geven alleen indexatie als hun financiële positie dat toelaat. Door de koersstijging op de beurs in de tweede helft van de jaren negentig konden talloze pensioenfondsen hun financiële positie aanmerkelijk verbeteren en tegelijkertijd grote kortingen geven op de pensioenpremies voor werkgevers en werknemers.

Volgens Depla mogen bedrijven straks alleen korting krijgen op de pensioenpremie die zij betalen, als hun gepensioneerden tien jaar lang volledige indexatie hebben gehad. Zolang bedrijven nog geen kostendekkende pensioenpremies betalen, mogen ze van Depla niet tornen aan de indexatie voor de gepensioneerden.

Van kostendekkende pensioenpremies was de afgelopen jaren veelal geen sprake, zegt de toezichthoudende Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK).

Afgelopen week luidden de koepelorganisaties in de pensioenwereld al de noodklok over de gevolgen van de verzwaarde eisen aan pensioenfondsen van de Pensioen- en Verzekeringskamer. De pensioenwereld voorspelt het verlies van 138.000 banen in vier jaar tijd als de maatregelen van de PVK om het pensioenstelsel op orde te brengen niet verder worden afgezwakt. Deze week kwamen bierbrouwer Heineken en techbedrijf Océ (onder meer printers) met aankondigingen van extra uitgaven voor pensioenen.

De andere bedreigingen in de top vijf van VNO-NCW-secretaris Verheij zijn: beperking van de fiscale faciliteiten, door Brussel bevolen beleggingsrestricties, verzwaard toezicht door de Pensioen- en Verzekeringskamer en verregaande zeggenschap van gepensioneerden, waarover D66 onlangs een initiatief-wetsontwerp heeft ingediend.

    • Menno Tamminga