`Ik gruw net zo van klonen als Jan Peter'

De lijsttrekkers van CDA en PvdA, Balkenende en Bos, blijken het op belangrijke punten met elkaar eens te zijn. Hoewel ze in de verkiezingscampagne vooral de nadruk leggen op de verschillen, zijn er duidelijke overeenkomsten op het terrein van buitenlands beleid, medische-ethiek en de aanpak van bestuurlijke problemen.

Als Nederlandse militairen van de internationale vredesmacht in Afghanistan (ISAF) in groten getale zouden sneuvelen, zal Nederland de rug recht houden en gewoon zijn mandaat blijven uitvoeren, zeggen beiden. En als volgend jaar alle landen van de EU om politieke redenen willen dat Turkije versneld wordt toegelaten tot de Unie, zal Nederland een `Alleingang' niet schuwen en daartegen stelling nemen. Balkenende en Bos zeggen dit in een tweegesprek in deze krant.

Ze blijken ook als het gaat om genetische manipulatie voorstander te zijn van min of meer hetzelfde beleid. Bos: ,,Ik vind het terecht dat Jan Peter het ethische toetsingskader en terughoudendheid benadrukt. Ik geloof dat ik net zo gruw van klonen als hij.''

Alleen op de bekende onderwerpen van begrotingssystematiek en een nieuw zorgverzekeringsstelsel staan de twee tegenover elkaar. Bos: ,,Ik wacht liever wat langer met het invoeren van een goede hervorming dan dat ik snel kom met een slechte hervorming.'' Balkenende: ,,Dat wordt te veel pappen en nathouden.''

ZATERDAGS BIJVOEGSEL: pagina 25

WWW.NRC.NL: dossier verkiezingen