Fortis wil geen speelbal zijn

De Nederlands/Belgische bankverzekeraar Fortis maakt zich zorgen over een vijandige overname. Het Franse nutsbedrijf Suez, de grootste aandeelhouder, is van plan zijn belang van 10 procent te verkopen. De consolidatie in het naburige Frankrijk betekent dat een aantal Europese banken - BNP Paribas, Société Générale en ABN Amro worden vaak genoemd - geïnteresseerd zou kunnen zijn om vooruitlopend op een volledig bod een voet tussen de deur te zetten.

Suez heeft er in ieder geval alle belang bij de belangstelling aan te wakkeren, gezien het feit dat de waarde van zijn aandelen de afgelopen twee jaar is gehalveerd en dat het Franse concern het geld hard nodig heeft om zijn hoge schulden af te betalen. Normaal gesproken zou dat leiden tot een explosie van de aandelenkoers van Fortis, in afwachting van een overnamestrijd, maar in plaats daarvan is de koers juist gedaald sinds Suez de voorgenomen verkoop wereldkundig maakte.

Dat lijkt vreemd, maar is het bij nader inzien niet. In de eerste plaats is het niet duidelijk of een mogelijke geïnteresseerde zich een aanzienlijke premie kan veroorloven. Analisten waarderen het concern op niet meer dan 19 euro per aandeel - slechts 15 procent boven de huidige koers. Bovendien overlappen de activiteiten van Fortis die van BNP Paribas, SocGen of ABN Amro nauwelijks, zodat er weinig ruimte is voor bezuinigingen. De kosten van het hoofdkantoor bedragen bijvoorbeeld maar 180 miljoen euro per jaar. Als je die wegstreept, levert dat na belastingen slechts een extra waarde van 1 euro per aandeel op.

Daarnaast kent Fortis een kapitaalstructuur die het concern vrijwel immuun maakt voor een vijandig bod, zodat een overnamestrijd nagenoeg uitgesloten lijkt. Er zijn 1,3 miljard gewone aandelen en nog eens 1,75 miljard preferente aandelen, die ieder één stem vertegenwoordigen. Op grond van een typisch Nederlands systeem kan een trust genaamd Stichting Continuïteit Fortis een optie uitoefenen om net zoveel preferente aandelen te kopen als nodig is om de zeggenschap over het concern in handen te krijgen.

Omdat een vijandig bod dus niet verantwoord en waarschijnlijk niet eens mogelijk is, blijft de optie van een vriendschappelijke fusie over - vermoedelijk met een bank van ongeveer dezelfde omvang als Fortis, die in grootte wil verdubbelen om zelf aan overname te kunnen ontsnappen. Daarom ligt het het meest voor de hand dat de aandelen van Suez gewoon op de markt terechtkomen. De dalende koers is dus zo vreemd nog niet.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • John Paul Rathbone