DE WEEK

Het schijnt een koud kunstje te zijn. Dit keer was het een scheur in een opslagtank waardoor gif ontsnapte. Een volgende keer zijn het misschien hackers die kwaad willen en inbreken op de computers en sabotage in de Botlek plegen. En wat als die hackers terroristen zijn?

Want dat het een koud kunstje is bewijst Venezuela. Daar wordt tenminste volgens de topman van de Venezolaanse staatsoliemaatschappij de gecomputeriseerde olieproductie wegens de politieke crisis door hackers gesaboteerd.

Het al wekenlang uitvallen van de olieproductie van dit op twee na grootste OPEC-lid heeft voor de olieprijzen vervelende gevolgen. Ze blijven hardnekkig hoog. Goed voor de oliemaatschappijen, slecht voor de economie. Net als de crisis om Irak. Geruststellende gedachte dat de strategen in het Witte Huis hun vooropleiding in de olie-industrie hebben genoten.

De PvdA beweert dat stroombedrijven weinig aan onderhoud doen, om zo hun winst te verhogen. Bij de NS gebeurt volgens haar hetzelfde. Maar is niet de staat, juist de staat, eigenaar van het spoornet dat door achterstallig onderhoud wordt geteisterd? En hebben de stroomstoringen, die zich overigens amper in Nederland voordoen, niet juist plaats op het net dat in handen van de overheid is? Onzindelijk denkers.

Intussen saboteert de NS de marktwerking waar die wel slaagt. Op zijn voormalige onrendabele lijnen in de Achterhoek, waar het winstgevende bedrijf Syntus de treinen op tijd laat rijden. De NS ontkent de beschuldiging, maar de NS zou dan ook maar wat graag bevestigen dat zijn treinen schoon zijn, zijn stations een lust voor het oog, zijn service weldadig is en zijn dienstregeling klopt als een bus.

Hoe komt het toch dat de spoorwegen in Japan toen ze nog staatsbedrijf waren de NS zelfs nog in gebreken overtroffen, en sinds ze geliberaliseerd zijn, en niet halfbakken geliberaliseerd, maar helemaal, een feest voor de reiziger zijn?

Het Europees parlement stemde in met een voorstel om in Europa het hele treinverkeer, dus ook het personenverkeer, te liberaliseren. Raad wie tegenstemde?

Volgens Brussel loopt in Nederland de innovatie gevaar. Het percentage exact-opgeleide academici is nauwelijks de helft van het EU-gemiddelde. Geen wonder met al die `studies' als communicatiewetenschappen en met u-weet-vast-wel wat voor flauwekul zich meer op de universiteiten genesteld heeft als wetenschap en bijbehorende professoren. Zou daar niet net zo hard de bezem doorheen moeten als Zalm wil met de subsidies voor `sociale bewegingen' als Milieudefensie en de Novib. Maar de VVD, Zalm voorop, heeft het jarenlang laten gedijen.

Toch zijn de exact-opgeleide academici hier wel slim. Qua patenten behoort Nederland in Europa tot de kopgroep. Dus hoe innovatief zou Nederland wel niet zijn geweest als de exacte wetenschappen hadden gekregen wat hen toekomt?

Maar Zalm en Balkenende hebben economie gestudeerd, en economie is helemaal geen wetenschap, ook niet op een christelijke universiteit, dus als de economie hier niet meer groeit, van heel Europa het slechtst presteert, menen zij dat 't aan de lonen en de staatsschuld ligt.

De werkloosheid is in één jaar tijd met bijna 50.000 gestegen. Dat is internationaal gezien met 2,5 procent van de beroepsbevolking nog steeds uitzonderlijk laag, maar Nederland verstopt de meeste werklozen in de WAO. Tel je die erbij, dan is de werkloosheid schrikbarend hoog.

Het ABP, het op een na grootste pensioenfonds ter wereld, verwacht minder opbrengsten uit zijn mondiale beleggingen in aandelen. Volgens de topman van het ABP zal wereldwijd de invloed van de overheid op de economie weer toenemen en dat betekent inflatie en inflatie holt vermogens uit. Zoeken ze daar na hun dramatische verliezen sinds de sluipende beurskrach soms naar een excuus voor hun onslimme beleggingsbeleid? Of soms net als Zalm en Balkenende ook economie gestudeerd?

De pensioenfondsen verhogen als 't tegenzit hun premies, zoals lokale overheden hun onvermogen met prijsverhogingen maskeren. Dit jaar met gemiddeld 7,5 procent. Het schijnt een koud kunstje te zijn. Wat? Economie natuurlijk.

    • Paul Friese