Berlusconi hekelt dictatuur mobieltje

Premier Berlusconi heeft de Italiaanse jongeren gisteren opgeroepen tot rebellie tegen een nieuwe vorm van dictatuur. Tijdens de opening van een tentoonstelling over postzegels verzamelen zei hij tot de jeugd: ,,Bevrijd u van de dictatuur van de mobiele telefoon. Doe als jullie opa's en vaders. Hou van elkaar en ga eens wat meer schrijven.''

De Italiaanse jeugd is volgens de premier een slaaf van het mobieltje geworden. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer Italiaanse jongeren de mobiele telefoon als onmisbaar beschouwen. Zeventig procent kan niet meer zonder het mobieltje bij het onderhouden van relaties met vrienden en familie. In 2001 was dat 63 procent.

Tweederde van de jongeren gebruikt het telefoontje ten minste drie keer per week. Dagelijks worden in Italië gemiddeld 50 miljoen sms-jes verstuurd. Met kerst waren dat er zelfs 250 miljoen. Uit een onderzoek onder studenten blijkt dat 40 procent van de jongens en 25 van de meisjes ook tijdens de colleges sms-t.

Psychologen waarschuwen ouders er op te letten dat hun kinderen niet verslaafd raken aan de mobiele telefoon. Sociologe Graziella Giovannini zegt in de Corriere della Sera dat het in veel gevallen juist die ouders zijn die het mobieltje ,,transformeren tot een communicatieve zuigfles''. Ze geven hun kinderen op steeds vroegere leeftijd een telefoontje, zodat ze hun zonen en dochters altijd en overal kunnen bereiken. ,,Zelfs achtjarigen krijgen al zo'n mobieltje mee maar school. De ouders proberen hun kinderen op een obsessieve manier te controleren, terwijl de kinderen juist moeten leren om zichzelf te redden.''

Toch zijn niet alle experts het eens met de door deze sociologe en door premier Berlusconi geuite kritiek op het gebruik van mobieltjes. Psychologe Anna Oliverio Ferraris van de universiteit van Rome vindt het onterecht om van de dictatuur van de mobiele telefoon te spreken. ,,Voor veel kinderen biedt het mobieltje juist vrijheid en een manier om autonoom te zijn, nu ze steeds vaker moeten leven in afgesloten ruimten zonder ontmoetingsplekken. Vroeger groeiden kinderen op straat op en ontmoetten ze elkaar daar.'' Volgens haar heeft de oproep van de premier geen enkele zin en staat deze haaks op de reclameboodschappen waarin het hebben van een telefoontje als stoer en succesvol worden gepresenteerd.

Mocht de jeugd, zoals zij voorspelt, geen gehoor geven aan de oproep, dan heeft de premier in ieder geval op een slimme manier aandacht weten te krijgen voor een meer archaïsche hobby die met een tentoonstelling in het presidentieel paleis wordt geëerd: het verzamelen van postzegels.