Beproefde veldjes

Mileuminister Jan Pronk, aan het bewind van 1998 tot 2002, heeft effectief de veldproeven met genetisch gemanipuleerde gewassen in Nederland beëindigd. Hij voerde strengere regels in voor `antibioticum-resistentiemerkers' die tot dan toe in alle genetisch gemanipuleerde gewassen werden gebruikt. Daardoor vingen tientallen vergunningaanvragers bot. De Raad van State vernietigde verder veel vergunningen na beroep van milieu-organisaties en individuen, omdat de locatie van de proeven onvoldoende was omschreven. De adviescommissie Cogem vindt overigens dat de restrictieve maatregel van Pronk geen wetenschappelijke basis had. Niettemin bevat ook de komende Europese regelgeving strengere eisen voor het gebruik van antibioticum-resistentiemerkers.